גליונות במה

גיליון 159-160

שנת הוצאה: תשס"א/2000
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה,עמוס יובל
תמונת השער: פסל הכד המתפרק במופע'אמפוריה'קבוצת זיק ירושלים 2000
על הגיליון:

אולגה לויטן:הצגות בלשון העברית בבתי ספר בארץ ישראל(1889-1904) ,אביגדור המאירי:דברי המנחה בשתי הצגות של תיאטרון 'הקומקום'.