תודות

תודות

דולין מלניק, אורית עדין, נועה בכר, מרינה קיטאיצ'יק – מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

ד"ר חזי אליאור, הילה זקסנברג- הספרייה הלאומית 

ד"ר מיכה טל, ד"ר לאה גילולה, ד"ר משה מוסק –הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש גור ירושלים

ד"ר שרה זיו, יהודית סולל - הרשות הלאומית לתרבות היידיש