גליונות במה

גיליון 161

שנת הוצאה: תשס"א/2001
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה ,עמוס יובל
תמונת השער: עיצוב :תחיה רוזנטל
על הגיליון:

מפתח העניינים 1990-2000