גליונות במה

גיליון 163

שנת הוצאה: תשס"א/2001
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה,עמוס יובל
תמונת השער: עלינא אשבל,'המלך שלמה והדוכיפת'תיאטרון הקרון,ירושלים.
על הגיליון:

זיוה שמיר:הדים ממחזותיו של שקספיר ביצירת ביאליק,חנן שניר:כל יצירה מתחילה בתוהו ובוהו,סמי גרונימן:מה עניין אצל 'חאזאנעס'.