מדיה

בּילגוֹראיי מָיין שטעֶטעלה - מאת צבי גיל
תאריך: 15.3.2023
ממחזאי לחוזה
תאריך: 29.11.2022
כתב עת במה: גליון 287 - כתבה מאת עופרה עופר אורן
תאריך: 28.8.2022
'חולם ביידיש' מאת: שמוליק עצמון-וירצר
תאריך: 17.8.2022
מדיה -האיש שידע לביים את עצמו / פרופ' גד קינר-קיסינגר
תאריך: 13.6.2022