גליונות במה

גיליון 162

שנת הוצאה: תשס"א/2001
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה,עמוס יובל
תמונת השער: איור של המעצבת מירלה בורוצ'נסקו להצגת 'הכסאות' הבימה 2001
על הגיליון:

לאה גילולה:רשמים מן ההצגה 'דבורה בארון',תודעה וזכרון:ארבעה מחזות ניסיוניים של הרולד פינטר.