גליונות במה

גיליון 147- 148

חודש / עונה: תשנ"ח (1997)
שנת הוצאה: תשנ"ח/1997
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה, מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה,עמוס יובל
על הגיליון: על תיאטרון בירושלים: תיאטרון ירושלים, תיאטרון הפרגוד, הפעילות התיאטרונית במזרח ירושלים והתוכנית לתיאטרון עירוני