גליונות במה

גיליון 151

חודש / עונה: תשנ"ח (1998)
שנת הוצאה: תשנ"ח/1998
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה, עמוס יובל
תמונת השער: צילומי כרזות של הצגות תיאטרון הסימטה ליובל ה-15
על הגיליון:

עדנה נחשון:נשים בתיאטרוןהאידי המהפכני בארצות הברית בשנים ,1925-1940 יוסף מילוא: הפעילות האמנותית היא סם חיים בשבילי,ניקו ניתאי:תיאטרון הסימטה -חמש עשרה שנה של תיאטרון צעיר ביפו.