גליונות במה

גיליון 152

חודש / עונה: תשנ"ט (1998)
שנת הוצאה: תשנ"ט/1998
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה, עמוס יובל
תמונת השער: השחקנית תמר רבן במופע'דיבורים על דורה'
על הגיליון:

הלל ברזל:שלונסקי,אלתרמן,לאה גולדברג-תרומתם לתיאטרון הישראלי,דבורה גילולה:הוא הלך בשדות-במלאת חמישים שנה להצגה.