גליונות במה

גיליון 149-150

חודש / עונה: תשנ"ח (1998)
שנת הוצאה: תשנ"ח/1998
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה ,עמוס יובל
תמונת השער: כרזה לכבוד יובל ה-80 של תיאטרון הבימה,ציור:יוסל ברגנר בעקבות'בגדי המלך נחדשים'1961
על הגיליון:

שמעון לוי:אובו והכאוס המרושע,בית הספר לתיאטרון חזותי-שיחה בין הדס עפרת לעתי ציטרון.