גליונות במה

גיליון 66-67

חודש / עונה: קיץ-סתיו תשל"ה (1975)
שנת הוצאה: תשל"ה-תשל"ו/1975
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

פרופ' אריה זקס: פאוסטס מתייאש,ג' קרסל:'החשמונאים' מחזהו של אביר הרפורמה באמריקה.