גליונות במה

גיליון 69-70

חודש / עונה: אב תשל"ז (1976)
שנת הוצאה: תשל"ו/1976
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

דבורה גילולה:עיון חוזר ב'פונדק הרוחות',ד"ר רחל טנן:'איש המזוודה' מחזהו האחרון של יונסקו,ד"ר גדעון שונמי:מחזות התיזה בתיאטרון של איבסן.