גליונות במה

גיליון 71

חודש / עונה: כסלו תשל"ז (1976)
שנת הוצאה: תשל"ז/1976
הוצאה לאור: בסיוע קרן ישראל מץ,ניו יורק
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

ג' קרסל: אנתולוגיה קטנה על אברהם גולדפאדן,פרופ' אריק בנטלי:הקומדיה,ישראל גור:פנקס תיאטרוני.