גליונות במה

גיליון 68

חודש / עונה: אדר א' תשל"ו(1976)
שנת הוצאה: תשל"ו/1976
הוצאה לאור: בסיוע קרן ישראל מץ,ניו יורק
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

עזרא להד: יהודי המזרח מעלים את 'מכירת יוסף' ד"ר גדעון שונמי:'ג'ונגל הכרך' לברכט-מבוא לתיאטרון האבסורד.