גליונות במה

גיליון 64-65

חודש / עונה: תמוז תשל"ה (1975)
שנת הוצאה: תשל"ה/1975
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

תיאטרון וקהילה'אוהל יוסף',פרופ' מתי מגד:על איש הקרח בא' לאוניל,אוריאל אופק:'החרוץ והעצל' חלוץ המחזות העבריים לילדים.