גליונות במה

גיליון 63

חודש / עונה: כסלו
שנת הוצאה: תשל"ה/1974
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

ישראל גור:על אהרון מסקין,מלכה שקד:גלגולה של 'בת שחף'