גליונות במה

גיליון 44

חודש / עונה: חורף תש"ל (1970)
שנת הוצאה: תש"ל/1970
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך,עירית ת"א וההסתדרות הציונית
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

דבורה גילולה: 'אבות' מחזהו היחיד של אדם מיצקביץ',העברת יצירה בתיאטרון לקולנוע,פרופ' אריה זקס:מבוא לתיאטרון של המאה ה-15.