גליונות במה

גיליון 47

חודש / עונה: סתיו תשל"א (1970)
שנת הוצאה: תשל"א/1970
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך ועירית תל אביב
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

זלמן זילברצוויג:התנ"ך על הבימה היידית,'בשפל' מחזה בארבע מערכות מאת מקסים גורקי.