גליונות במה

גיליון 46

חודש / עונה: קיץ תש"ל (1970)
שנת הוצאה: תש"ל/1970
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך ועירית תל אביב
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

ד"ר הלל ברזל: בין סארטק לקאמי,