גליונות במה

גיליון 29-30

חודש / עונה: אביב-קיץ תשכ"ו (1966)
שנת הוצאה: תשכ"ו/1966
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך והתרבות ועירית
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

בן עמי פיינגולד:בצורת בתיאטרון הלאומי,מותו של שוויק,הערות בשולי 'הדה גבלר'.