גליונות במה

גיליון 33

חודש / עונה: אביב תשכ"ז (1967)
שנת הוצאה: תשכ"ז/1967
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך והתרבות ועירית
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

הלל ברזל:אושויץ במחזה בעקבות'החקירה' לפטר וייס,מבית היוצר:עם יוסי ידין ויוסי יזראעלי,מות התיאטרון ?