גליונות במה

גיליון 31

חודש / עונה: סתיו תשכ"ז (1966)
שנת הוצאה: תשכ"ז/1966
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך והתרבות ועירית
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

הלל ברזל: תיאטרון על מצבים קיצוניים,בשולי 'אדם הוא אדם' לברכט.