גליונות במה

גיליון 32

חודש / עונה: חורף תשכ"ז (1967)
שנת הוצאה: תשכ"ז/1967
הוצאה לאור: בסיוע משרד החינוך והתרבות ועירית
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

ד"ר ישראל מהלמן: ג.אפרים לסינג-המבקר והמחזאי,מנחם מנדל ובעיותיו הבימתיות,הורדוס האדומי(מחזה)מאת עדה אמיכל