גליונות במה

גיליון כד

חודש / עונה: ניסן (ב) ת"ש (1940)
שנת הוצאה: ת"ש/1940
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: עמודי החברה
על הגיליון:

מרטין בובר על מחזות 'הבימה','ראובני שר היהודים,מחזה מאת מכס ברוד,התנ"ך בדרמה הנוצרית