גליונות במה

גיליון כז

חודש / עונה: כסליו (ב') תש"א (1940)
שנת הוצאה: תש"א/1940
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג.חנוך
תמונת השער: אדם ושטן
על הגיליון:

אנ-סקי הדרמטורג מאת מ.גנסין, על ספרה של אלמה מהלר, על רובינא בחמשה מתפקידיה.