גליונות במה

גיליון כה

חודש / עונה: תמוז -אב (ג) ת"ש (1940)
שנת הוצאה: ת"ש/1940
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: ראובני שר היהודים
על הגיליון:

איוב על הבמה,פגישה עם שייקספיר-חמש הרצאות, תיאטרון מאריונטות.