גליונות במה

גיליון כו

חודש / עונה: תשרי תש"א (א')
שנת הוצאה: תש"א/1940
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: בני המיניסטר
על הגיליון:

יעקב גורדין בתיאטרון העברי, התיאטרון בשנת המלחמה,רז'יסורה מהי? מרגוט קלאוזנר על מחזות לחובבים.