גליונות במה

גיליון כג

חודש / עונה: טבת (א) ת"ש (1940)
שנת הוצאה: 1940
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: האם
על הגיליון:

דברים לזכרו של נחום צמח, הדים: התיאטרון במלחמה, הצגות "הבימה" האחרונות: מירל'ה אפרת, מי האיש?, האם.