גליונות במה

גיליון כב

חודש / עונה: תמוז (ג) תרצ"ט (1939)
שנת הוצאה: תרצ"ט/1939
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: בית הבימה לקראת גמר בניינו
על הגיליון:

מכתבו העברי הראשון של שלום עליכם,לאה גולדברג על גרטרוד קראוס, 'המטאטא' עשור לקיומו