גליונות במה

גיליון כא

חודש / עונה: ניסן (ב) תרצ"ט (1939)
שנת הוצאה: תרצ"ט/1939
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: האנוסים
על הגיליון:

"האנוסים" בהצגת "הבימה", אוליה זילברמן על "שמשון" ו"הסימפוניה התשיעית": הצגות ווקאליות עם התזמורת הא"י, מרטין בובר על דרמה ותיאטרון