גליונות במה

גיליון כ

חודש / עונה: טבת (א).
שנת הוצאה: תרצ"ט, 1939.
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב.
עורך: ג. חנוך.
תמונת השער: הבימה ברוסיה בשנותיה הראשונות.
על הגיליון:

מבין המאמרים שבגליון: רשימות על ימים ראשונים של "הבימה"; המגפה הלבנה ב"הבימה"; על המחזה "האנוסים" למקס צוויג; משיחות "חוג הבימה בנוער" על אמנות החזון ופני הדור.