גליונות במה

גיליון ד

חודש / עונה: אב.
שנת הוצאה: תרצ"ד, 1934.
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב.
עורך: ג. חנוך.
תמונת השער: דיוקן ביאליק.
על הגיליון:

מבין המאמרים בגליון: אבלים על מותו של ביאליק; יצחק אפשטיים על שאלת המיבטא בתיאטרון העברי; מחזה תנכ"י של פ. ורפל בבימוי ריינהארדט.