גליונות במה

גיליון ז

חודש / עונה: סיון.
שנת הוצאה: תרצ"ה, 1935.
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב.
תמונת השער: בית הבימה.
על הגיליון:

מבין המאמרים שבגליון: ביאליק על בניין התיאטרון של הבימה; ליווק על ההצגה 'חלום הגולם'; אמיל ברנרד וא.ש. יוריס על 'אגרת אוריה'; יובלו של התיאטרון היהודי; ישראל סגל על פרקים במקוריות האמנות העברית; ואגרת להבימה מדר' חיים ויצמן.