גליונות במה

גיליון ח-ט

חודש / עונה: שבט (א-ב).
שנת הוצאה: תרצ"ו, 1936.
עורך: ג. חנוך.
תמונת השער: עלי כינור.
על הגיליון:

מבין המאמרים שבגליון: ג. חנוך על תגובת הבימה למאורעות גרמניה ועל 'חלום הגולם'; י. סגל - פרקים על מקוריות האמנות העברית; מכתבים מחו"ל ורשימות.