גליונות במה

גיליון ה-ו

חודש / עונה: טבת.
שנת הוצאה: תרצ"ה, 1934.
הוצאה לאור: חוג הבימה תל אביב.
עורך: ג. חנוך
תמונת השער: שמע ישראל
על הגיליון:

מבין המאמרים בגליון: על המחזה 'אגרת אוריה'; אמנות ואמונה; תולדות הדרמה העברית; התיאטרון היהודי במרכזי הגולה; היהודים באמנות הקסמים; ועל ההצגה 'החולה המדומה'.