גליונות במה

גיליון 170

שנת הוצאה: תשס"ד/2003
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה,עמוס יובל
תמונת השער: עטיפת התוכנייה של פסטיבל 'תספיס'במלאת עשור לקיומו2003
על הגיליון:

נורית נתנאל:קרעים שאינם מצטרפים לשלם-עיון בטרילוגיה של שמואל הספרי,נפתלי שם טוב:אחרות ואחרים בפסטיבל תיאטרון קהילתי נובמבר 2002.