גליונות במה

גיליון 172

שנת הוצאה: תשס"ה/2005
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה,עמוס יובל
תמונת השער: תמונת השער של הספר'השלום' מאת אריסטופנס,צייר:בהיירב,האוניברסיטה העברית 2005
על הגיליון:

לאה גילולה:חן ,קלילות ומקצועיות-על השחקן אברהם בן יוסף,חנה שקולניקוב: בשבח הפחדנות-פלסטף בשדה הקרב.