גליונות במה

גיליון 1 במות ומסך

שנת הוצאה: תשס"ט/2009
הוצאה לאור: הוצאת כרמל ירושלים
עורך: דבורה גילולה,עמוס יובל
תמונת השער: תלבושת בעיצוב לידיה פינקוס-גני להצגה 'לילה של טעויות' בבימוי עמוס מוקדי,תיאטרון שחרית 1964
על הגיליון:

מאירה שפי: שילובצילום וקולנוע בתפאורת תיאטרון,נורית נתנאל:ראיון עם הלל מיטלםפונקט.