גליונות במה

גיליון 165

שנת הוצאה: תשס"ב/2002
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה,עמוס יובל
תמונת השער: נשף ריקודים בהצגה'מילה של אהבה' מאת מיכאל גורביץ' ובבימויו בתיאטרון החאן,עיצוב:פרידה קלפהולץ2002
על הגיליון:

לאה גילולה:על ההצגה'מילה של אהבה'בתיאטרון החאן,רפי אילן:אירמה לה דוס ומשפחת ניניו.