גליונות במה

גיליון 166

שנת הוצאה: תשס"ב/2002
הוצאה לאור: הוצאת עמותת במה מיסודו של ישראל גור
עורך: דבורה גילולה,עמוס יובל
תמונת השער: תמונת השער של הספר פסאודולוס מאת פלאוטוס,האוניברסיטה העברית ירושלים 2001
על הגיליון:

קופנהגן' מחזהבתהליך עבודה,זיוה שמיר:עיון בנמחזה 'כנרת כרנת' של נתן אלתרמן.