גליונות במה

גיליון 144

חודש / עונה: תשנ"ז (1996)
שנת הוצאה: תשנ"ז/1996
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון ומוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור
עורך: דבורה גילולה,עמוס יובל
תמונת השער: אריה נבון:מתןה לתפאורה בהצגה 'הוא הלך בשדות'הקאמרי1948 ו-1956
על הגיליון:

יהודה מוראלי:קרקס הכיס של זאנין וורמס, דן אלמגור:'אם תדקרונו-הלא נזוב דם' שיילוק והסכסוך היהודי ערבי.