גליונות במה

גיליון 123-124

חודש / עונה: תשנ"א (1991)
שנת הוצאה: תשנ"א/1991
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון ומוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור
עורך: רות בלומרט,דבורה גילולה
תמונת השער: פונדק הרוחות' תיאטרון הקמרי,צייר:אריה נבון,צילום:הרמתי
על הגיליון:

אתם קולטים אותי? שיחה עם מרים קיני מאת מרים די-נור,מוטי לרנר:דברים לזכרה של עדה בן-נחום,הזר והלץ:לקחים מתצפית משתתפת בקרקס.