גליונות במה

גיליון 125

חודש / עונה: תשנ"ב (1991)
שנת הוצאה: תשנ"ב/1991
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון ומוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור
עורך: דבורה גילולה, רות בלומרט
תמונת השער: העגלה של רוזלה ופייבלה'תיאטרון'הקרון'עיצוב:עמנואל קליידמן.
על הגיליון:

אולגה לויטן:העליה הרוסית והתיאטרון הישראלי-תיאור מצב,בן עמי פיינגולד:פירנדלו והדרמה הישראלית,חנה מרון:ניסיוני כבמאית.