גליונות במה

גיליון 127

חודש / עונה: תשנ"ב (1992)
שנת הוצאה: תשנ"ב/1992
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון ומוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור
עורך: דבורה גילולה, רות בלומרט
תמונת השער: תפאורה ל'אוריאל אקוסטא' קאמרני יידיש תיאטער,שנות העשרים מוסקבה.עיצוב:נתן אלטמן
על הגיליון:

דן אלמגור:הגרסה העברית הראשונהשל 'לה-סלסטינה',תמר אלכסנדר:המחזה העממי היהודי הספרדי 'אסתר' מאת שלמה מרקדו ראובן.