גליונות במה

גיליון 93

חודש / עונה: סתיו אביב תשמ"ג (1982)
שנת הוצאה: תשמ"ג/1982
עורך: ישראל גור ז"ל
תמונת השער: השחקנית דבורה קסטלניץ,הפסלת:בילהה לוין
על הגיליון:

דב סדן: על ישראל גור ועימו,אוריאל אופק:מ'זרובבל' עד 'שולמית' הצגות תיאטרון ראשונות בעברית שהועלו בארץ ישראל.