גליונות במה

גיליון 94

חודש / עונה: חורף תשמ"ג (1983)
שנת הוצאה: תשמ"ג/1983
עורך: ישראל גור ז"ל
תמונת השער: תיאטרון,יגאל תומרקין
על הגיליון:

רינת ג'ויס-מילר:הערות לבימוי 'מעשה ברוריא',דן אוריין:'המלט' במוסקבה 1912,ז'אן פול סרטר:הקדמה ל'נשי טרויה'.