גליונות במה

גיליון 97

חודש / עונה: תשמ"ד (1984)
שנת הוצאה: תשמ"ד/1984
הוצאה לאור: הוצאת הארכיון ומוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור
עורך: רות בלומרט,דבורה גילולה
תמונת השער: מירון סימה:מריונטות
על הגיליון:

חוה שקלניקוב:ערכים תיאטרוניים וערכים דרמטיים במחזה'אדם וחוה', תיאטרון עירוני באר שבע-תיאטרון של ממש.