גליונות במה

גיליון 90

חודש / עונה: אביב תשמ"ב (1982)
שנת הוצאה: תשמ"ב/1982
הוצאה לאור: בסיוע קרן ישראל מץ,ניו יורק
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

התיאטרון העירוני חיפה:רשימת המחזות 1961-1981