גליונות במה

גיליון 77-78

חודש / עונה: אביב-קיץ תשל"ח (1978)
שנת הוצאה: תשל"ח/1978
הוצאה לאור: בסיוע קרן ישראל מץ,ניו יורק
עורך: ישראל גור
על הגיליון:

ד"ר אלי רוז'יק:הדמויות האליגוריות והמיתיות בטרגדיות של לורקה,א.ג.קרייג: שבעה מכתבים אל אהרון מסקין,ד"ר יוסי גמזו:לזכרו של שלמה ברטונוב,