גליונות במה

גיליון 79-80

חודש / עונה: סתיו-חורף תשל"ח (1978)
שנת הוצאה: תשל"ט/1978-1979
עורך: ישראל גור
תמונת השער: אהרון מסקין כמלך ליר,רישום מאת אבא פניכל
על הגיליון:

ד"ר יעקב רז: האם יפגשו מזרח ומערב?ייטס ותיאטרון הנו היפני, ד"ר דן אוריין:גן הדובדבנים בלבן.